Thành lập công ty cổ phần

Các điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện riêng khi thành lập công ty cổ phần

Điều kiện chung khi thành lập công ty cổ phần

Trình tự thủ tục thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ của Luật Việt An

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Chat
 • Skype Chat
 • Văn phòng tại Sài Gòn
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Chat
 • Skype Chat
 • Thành lập doanh nghiệp

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một người làm chủ sở hữu nhưng không có tư cách pháp nhân chính vì thế doanh nghiệp tư nhân không chỉ phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư vào doanh nghiệp mà phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản dân sự của chủ... [Chi tiết]

  Thành lập văn phòng đại diện

  Thành lập văn phòng đại diện Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện 1. Thông báo lập văn phòng đại... [Chi tiết]

  Thành lập chi nhánh

  Thành lập chi nhánh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hồ sơ thành lập chi nhánh 1. Thông báo lập chi... [Chi tiết]