Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một người làm chủ sở hữu nhưng không có tư cách pháp nhân chính vì thế doanh nghiệp tư nhân không chỉ phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư vào doanh nghiệp mà phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản dân sự của chủ doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đây có thể nói là nhược điểm lớn nhất của loại hình doanh nghiệp tư nhân. Do đó, với xu hướng hiện nay đặc biệt từ khi Luật Doanh nghiệp 2005 ra đời cho đến nay loại hình doanh nghiệp tư nhân gần như không phải là lựa chọn của các chủ doanh nghiệp nhất là khi luật cho phép một cá nhân vẫn được thành lập công ty tnhh một thành viên. Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, Công ty Luật Việt An sẽ tư vấn giúp chủ doanh nghiệp các nội dung:

Trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi:

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Chat
 • Skype Chat
 • Văn phòng tại Sài Gòn
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Chat
 • Skype Chat
 • Thành lập doanh nghiệp

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Thành lập doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một người làm chủ sở hữu nhưng không có tư cách pháp nhân chính vì thế doanh nghiệp tư nhân không chỉ phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư vào doanh nghiệp mà phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản dân sự của chủ... [Chi tiết]

  Thành lập văn phòng đại diện

  Thành lập văn phòng đại diện Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện 1. Thông báo lập văn phòng đại... [Chi tiết]

  Thành lập chi nhánh

  Thành lập chi nhánh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hồ sơ thành lập chi nhánh 1. Thông báo lập chi... [Chi tiết]