Thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một người làm chủ sở hữu nhưng không có tư cách pháp nhân chính vì thế doanh nghiệp tư nhân không chỉ phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn đầu tư vào doanh nghiệp mà phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản dân sự của chủ doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Đây có... [Chi tiết]

Thành lập văn phòng đại diện

Thành lập văn phòng đại diện Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện 1. Thông báo lập văn phòng đại diện nội dung thông báo gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và... [Chi tiết]

Thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hồ sơ thành lập chi nhánh 1. Thông báo lập chi nhánh nội dung thông báo gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và... [Chi tiết]

Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần Các điều kiện thành lập công ty cổ phần Điều kiện riêng khi thành lập công ty cổ phần Thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa Giám đốc/ Tổng giám đốc trong công ty cổ phần không là Giám đốc /Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Điều kiện chung khi thành lập công ty cổ phần Điều... [Chi tiết]

Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH Dịch vụ của Luật Việt An Tư vấn điều kiện thành lập công ty TNHH; Tư vấn đặt tên công ty phù hợp với nhãn hiệu, đăng ký tên miền của công ty và tra cứu tránh trùng lặp tên công ty; Tư vấn về đặt trụ sở cho doanh nghiệp, về điều kiện trụ sở liên quan đến việc phát hành hóa đơn, kê khai thuế; Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty, hướng dẫn,... [Chi tiết]