Tin tức & Thông tin

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp Hồ sơ đăng ký sáp nhập doanh nghiệp: Theo quy định của pháp luật, hồ sơ sáp nhập Doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ tài liệu sau đây: ­Hợp đồng sáp nhập: có sự thông qua của các thành viên/chủ sở hữu công ty/các cổ đông sáng lập của các công ty liên quan; ­Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc biên bản... [Chi tiết]

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty Trước khi thay đổi trụ sở chính đến địa chỉ mới, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để nộp lên cơ quan nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Đối với trụ sở chính dự định chuyển đến cần đảm bảo: Không phải là nhà chung cư Nhà tập thể Nhà trong diện quy hoạch không được đăng ký trụ sở công ty theo quy định của Bộ Xây Dựng; Địa chỉ... [Chi tiết]

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty cổ phần được quyền đăng ký giảm vốn điều lệ. Cụ thể,  Khoản 9 Điều 23 Nghị định 102/2010/NĐ – CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp đã ghi nhận như sau: “Sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu số cổ phần được quyền phát hành quy định tại khoản 4... [Chi tiết]

Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Trong trường hợp doanh nghiệp tự thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh vui lòng tham khảo hướng dẫn sau: Trình tự thực hiện – Doanh nghiệp: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính  (Bộ phận “một cửa”) của Sở Kế hoạch và đầu tư và nhận giấy hẹn trả kết quả. – Sở Kế hoạch và... [Chi tiết]

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Tùy vào nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp quý khách hàng có thể tham khảo danh mục hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như sau : 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi các nội dung đăng ký của doanh nghiệp. 3. Các giấy tờ, tài liệu... [Chi tiết]